AKREDITACE PRISM

Akreditační program PRISM Brain Mapping shrnuje přehledně a srozumitelně dosavadní výzkumem podložené poznatky o fungování mozku a jeho vlivu na chování člověka.  Kurz je sestaven tak, abyste na jeho konci byli schopni prakticky využívat jednotlivé nástroje PRISM k podpoře a rozvoji lidí a organizací.

 

Absolvováním kurzu PRISM Brain Mapping získáte kvalifikaci pro administrování a interpretování těchto PRISM nástrojů:

 • Jednotlivé individuální mapy PRISM (Foundation, Personal, Professional)
 • Týmová mapa PRISM (nabízí různé možnosti zobrazení - vybraní členové, včetně/bez leadera týmu)
 • Diagnostika týmového výkonu 
 • Požadovaný pracovní profil PRISM pro výkon konkrétní pracovní pozice
 • PRISM leadership styly
 • 360° zpětná vazba

Obsah kurzu:

 1. Základy a principy metody PRISM Brain Mapping
 2. Mozek a jeho role v chování člověka (anatomie, struktura a funkce mozku, chemie mozku)
 3. PRISM barvy a jejich vzájemná dynamika
 4. PRISM dimenze a jejich vzájemná dynamika
 5. Intenzita jednotlivých preferencí chování (od vyhýbání se určitému chování přes přirozené silné stránky k rigidnímu či přehnanému uplatňování preferovaného chování)
 6. PRISM mapy a jejich interpretace (základní, adaptovaná, konzistentní mapa)
 7. Vliv intro/extroverze na interpretaci jednotlivých PRISM barev a dimenzí
 8. PRISM Brain Mapping zprávy (Foundation, Personal, Professional) a jejich obsah
 9. Sestavení profilu PRISM pro pracovní pozici 
 10. Analýza a interpretace vlastní PRISM mapy
 11. Příprava na interpretaci PRISM profilu a na zpětnou vazbu s klientem
 12. PRISM portál 
 13. PRISM iMap (interaktivní aplikace zobrazující jednotlivé části PRISM zprávy)
 14. Průběžné kvízy a úkoly k získání akreditace

Cena online kurzu zahrnuje:

 • 12 modulů zpracovaných formou videí, praktických cvičení, příkladů z praxe a ukázek
 • Podrobné studijní materiály a šablony k jednotlivým lekcím
 • Neomezená podpora lektorského týmu v průběhu celého studia
 • Průběžné ověřování a vyhodnocení získaných znalostí formou kvízů
 • Vyplnění dotazníku a individuální zpráva PRISM Brain Mapping (nejvyšší verze "Professional map" - vedle PRISM map a pracovních preferencí obsahuje navíc sekce Emoční inteligence, Big Five a Psychická odolnost)
 • 1:1 online sezení s lektorem 
 • Zkouška k získání akreditace PRISM Brain Mapping a certifikát 

Bonusy ke kurzu:

 • Kompletní příručka PRISM Practitioner Handbook
 • Doživotní licence k užívání portálu PRISM Practitioner, ve kterém najdete:
  • pohodlnou administraci klientů s možností generovat PRISM mapy a zprávy ve více než 20 jazycích
  • tréninkové a další studijní materiály a videa k jednotlivým PRISM nástrojům
  • šablony a návody pro práci s klienty (např. průvodce jak dávat klientovi zpětnou vazbu na jeho výsledky PRISM, otázky mapující jednotlivé PRISM dimenze k pohovorům s kandidáty, a další)
  • zpracované plány lekcí pro vedení workshopů s klienty 
  • tematické webináře a podcasty
  • newslettery
  • marketingové materiály
 • Bezplatné konzultace s lektory a konzultanty PRISM Brain Mapping
 • Bezplatný přístup k technické podpoře PRISM Brain Mapping
 • Přístup ke komunitě PRISM Brain Mapping

Pro koho může být akreditační program PRISM Brain Mapping přínosný:

 • Koučové, mentoři
 • Lektoři, interní trenéři 
 • HR manažeři, HR Business Partneři
 • Seniorní recruiteři
 • L&D specialisti 
 • Manažeři, team leadeři 
 • Kariérní poradci
 • Psychologové, psychoterapeuti

 

 Akreditační program je momentálně k dispozici pouze v anglickém jazyce, Na české verzi akreditačního programu pracujeme. 

 

Dotazník i výsledné zprávy PRISM jsou dostupné v češtině a dalších více než 20 jazycích. Při generování výsledných zpráv je možné zvolit jiný jazyk, než v jakém jej klient vyplnil (např. vyplnil-li klient dotazník PRISM v polštině, vy jako konzultanti si danou zprávu můžete vygenerovat v češtině).

Pro akreditaci PRISM Brain Mapping není požadováno žádné konkrétní vzdělání.

Akreditace PRISM Brain Mapping vás neopravňuje školit metodu PRISM.

Po získání akreditace si konzultanti PRISM Brain Mapping hradí kredity, za které administrují jednotlivé PRISM zprávy. Kredity lze objednávat na emailu info@prismbrainmapping.cz.

 

1 položek celkem
Zpět do obchodu